Mindre knot!

Barstad IT tilbyr personleg og ukomplisert IT-drift.
PC og mac, tenarar, nettverk, skytenester, mobil m.m.

Direkte kommunikasjon

Lei av telefonkø, referansenummer og handsamingstid?
Oppgjeven over kompliserte og tungrodde system?

Eitt kontaktpunkt

Ingen sentralbordnummer eller køsystem, men ein faktisk person på lik line som ein tilsett. Tilgjengeleg på e-post, direktemelding eller telefon.

Enkle løysingar

Frittståande maskin, nettverk og tenar eller skybaserte tenestar? Uansett skal alt bare funke – som eit verktøy for at du skal få jobben gjort.

Tydelege svar

Dataspråk er ikkje heilt som vanleg språk. Alle fortener å få forklart ting på ein måte som er mogeleg å forstå.